میخواستی از تلگرام استفاده کنی برای خرید کالا با قیمت خوب

نشد!

برنامه های دیگه جوابگوی نیاز شما نیست؟

درخواست خرید شما بین هزار تا پیام جورواجور دیگه گم میشه و به نتیجه نمیرسین!

شرکت های وارد کننده و توزیع کننده در سامانه درخواست کالا، تماس گرفته و کالای مورد نیاز شما را با بهترین قیمت تامین می کنند.

جهت ورود به سامانه روی سایت زیر کلیک کنید:

nashod.comانتقادات و پیشنهادات: 570 1936 0936

این سامانه عمومی و فاقد منفعت شخصی می‌باشد.